בחירות דיגיטליות בישראל

לומדים על בטוח: המרכז האקדמי לב עובר לפתרון ה-OTP של קומסיין לכניסה מאובטחת עם VPN

כדי להגביר את אבטחת המידע במערכות הפנימיות ולחזק את מנגנון הז…
digital signature
ערבויות דיגיטליות
הסוד מאחורי אימות דו שלבי (2FA)
בחירות דיגיטליות בישראל