הגשת דוחות שנתיים עם כרטיס חכם, למייצגים

חתימה דיגיטלית וכרטיס חכם למייצגים שמדווחים לרשות המיסים