האם בדקת שהחתימה הדיגיטלית במסמך שקיבלת הינה אמיתית?