בדיקת תקפות חתימה דיגיטלית

העלו מסמך PDF חתום בחתימה דיגיטלית
ותוכלו לבדוק את תקפות החתימה מיידית ובחינם!


גררו או לחצו להעלאת קובץ וגלו האם החתימה חוקית:לחצו כאן


או גררו קובץ על מנת להעלות
(הקבצים לא נשמרים אצלנו בשרת)

חתימה אלקטרונית מאושרת על פי חוק


החתימה אינה מאושרת, נא בדוק אם החתימה מאובטחת


החתימה אינה מאושרת ואינה מאובטחת

"חתימה אלקטרונית מאובטחת" - חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:
היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה.
היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה.
היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה.
היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה.


{{i.PDFname}}     להורדת דו"ח מפורט

לא נמצאו חתימות במסמך!

# שם החותם ת.ז. זמן החתימה תוקף סטטוס
{{$index+1}} {{j.SignerName != null ? j.SignerName : 'לא ידוע'}} {{j.SignerID != null ? j.SignerID : 'לא ידוע'}} {{j.SigningTime != null ? j.SigningTime : 'לא ידוע'}} {{j.NotAfter != null ? j.NotAfter : 'לא ידוע'}} {{j.ComsignVerified && 'מאושרת ע"י קומסיין' || ''}}
תעודה מאושרת {{j.isVerified ? 'כן' : 'לא'}}
שם חברה {{j.CompanyName != null ? j.CompanyName : 'לא ידוע'}}
ח.פ. {{j.CompanyNumber != null ? j.CompanyNumber : 'לא ידוע'}}
נושא התעודה {{j.Type != null ? j.Type : 'לא ידוע'}}
מנפיק {{j.Issuer != null ? j.Issuer : 'לא ידוע'}}
CA מנפיק {{j.IssuerCA != null ? j.IssuerCA : 'לא ידוע'}}
ארץ המנפיק {{j.IssuerCountry != null ? j.IssuerCountry : 'לא ידוע'}}
תאריך הנפקה {{j.NotBefore}}
בוצע שינוי במסמך {{j.isModified ? 'כן' : 'לא'}}
מספר שגיאות במסמך {{j.ChainValidationErrors.length}}
תעודה מבוטלת {{j.PdfRevocationArchivalRevoked ? 'כן' : 'לא'}}
אלגוריתם חיתום {{j.HashAlgorith}}
שם שדה החתימה {{j.FieldName}}
אושר ע"י אדובי {{j.AdobeCertified ? 'כן' : 'לא'}}
אושר ע"י מיקרוסופט {{j.MicrosoftCertified ? 'כן' : 'לא'}}
אושר ע"י מוזילה {{j.MozillaCertified ? 'כן' : 'לא'}}