חתימה על טאבלטים וניידים

לחתום על מסמכים "על הדרך" בצורה מאובטחת ולהיות משרד נייד