תכנת חתימה דיגיטלית  ComsignTrust Desktop

תכנת חתימה דיגיטלית לחתימה מאובטחת בקליק מכל מחשב על כל מסמך