ניהול טבלת גרסאות CPS


הטבלה להלן מכילה את כלל גירסאות ה-CPS מתאריך 1.1.2008 עד ליום זה. לצורך בדיקה של הנהלים המחייבים את התעודה שברשותך, יש לבדוק את תאריך הנפקת התעודה ולאחר מכן לפתוח את גירסאת נהלי השירות הרלוונטית לגירסא זו.

תאריך שינוי מספר גירסה עיקרי העידכון לינק ישיר
1.001-01-2008 גירסה ראשונה http://www.comsign.co.il/CPS-Docs/CPS_Ver1_Hebrew.pdf
3.0 07-09-2010 בהתאם ל-RFC3647 העדכניhttp://www.comsign.co.il/CPS-Docs/CPS_Ver3_Hebrew.pdf
3.1 18-08-2011 – הגבלות על שימוש בתעודה.
– מבנה התעודה.
– הפניה לתקן ETSI TS 456.
– החרגות למשתמשי מגנ"א.
– הבהרת אחריות הגורם המאשר.
– משלוח הודעה לבעלי תעודות.
http://www.comsign.co.il/CPS-Docs/CPS_Ver3-1_Hebrew.pdf