מרשמים אלקטרוניים בעלי חתימה דיגיטלית

קומסיין בשיתוף פעולה עם קופות החולים מבצעת את פרוייקט "מרשם ללא תור" לשליחת מרשם דיגיטלי הנושא חתימה דיגיטלית מאושרת של הגורם המאשר (קומסיין :)).במסגרת הפרוייקט הונפקו אלפי כרטיסים חכמים נושאי חתימה דיגיטלית לכל רופאי הקופות.

הכרטיסים החכמים מאפשרים לרופאים להכין, לחתום ולשלוח מרשמים באופן אלקטרוני ישירות לבתי המרקחת ובכך חוסכים לפציינטים, לקופות ולמשק כולו המון זמן וכסף!

מרשמים אלקטרוניים

קייס סטאדי- מרשם דיגיטלי עם קופות החולים

קומסיין, חתימה דיגיטלית Case Study

בניית פלטפורמת בריאות אישית שעושה את כל ההבדל – פרויקט מרשם דיגיטלי באמצעות חתימה דיגיטלית ברמה לאומית.

מרשם דיגיטלי- רקע

מעריכים שכ- 30% מהביקורים לרופא קשורים לחידוש מרשמים. מרשם דיגיטלי מספר לכל רופא בקופת חולים או בבתי החולים (וזמין גם לרופאים פרטיים) את האפשרות לחתום בצורה חוקית על מרשמים דיגיטליים מבלי לדרוש מהפציאנט להגיע פיזית למרפאה.

מרשם דיגיטלי (מרשם אלקטרוני) היא דרך בטוחה יותר, אישית יותר ונוחה יותר לחידוש מרשמים, הן עבור שירותי הבריאות, הרופאים והמטופלים. התהליך הדיגיטלי לחידוש מרשם מפחית את הסיכונים הרפואיים הקשורים לזיוף מסמכים המקושר לרוב עם מרשמים מסורתיים על גבי נייר. פתרון מרשמים דיגיטליים הוא מפתח חשוב במהפכת תהליכי עבודה רפואיים של מערכת הבריאות תוך שהוא משפר בצורה דרמטית את איכות שירותי הבריאות, מפחית עלויות ומייצר נוחות ותועלת למטופלים, רופאים ומערכת הבריאות עצמה.

?How do e-Prescriptions Work

The prescription request is made by the patient directly online on his personal health portal at his convenience. These requests are automatically routed to the patient's personal physician who signs the prescription by means of digital signature. Once the prescription is signed, the patient is securely push notified to his cellular phone that his prescription has been issued and he can go and collect it from every pharmacy by only presenting his ID card. The physician's digital signature with a biometric PIN, is automatically verified upon medication issuing

מרשמים חתומים בחתימה דיגיטלית

The amazing results: 

 • Cost reductions due to lowered unnecessary visits, paper work and more efficient work flow between clinics and pharmacies
 • Dramatic savings of physician and patients valuable time
 • Highly securing patient's privacy and safety
 • High physician and patient satisfaction
 • Eliminates forged prescriptions. This s a major Limitation of the traditional paper-based prescriptions.
 • Physicians investing time in patients who require only prescription renewal
 • Patients wasting unnecessary time at clinics
 • Lost labor time as employees often use the working hours to reach clinics
 • Costs and time bound to printing paper-based prescriptions
 • Paper prescriptions get lost
 • Forgery risks on paper-based prescriptions
 • The paper prescription does not always keep the patient privacy while visiting the pharmacy

Clalit Health Care

Clalit Health Care, ISREAL has more then 4.2 Million members with ~10,000 physicians.

According to surveys conducted by Clalit Health Services, Clalit is the 2nd largest public healthcare organization in the world, approximately 60% of all its issued prescriptions were intended to chronically treated patients.

Inevitably, this lead to a considerable amount of time invested by the doctor, patient, clinic and pharmacy staff for the medicine allocation. The only digital alternative that meets the requirements of the law was the biometric digital signature.

Clalit Health Services recently implemented an e-Prescribing solution which is currently used by more than 1300 clinics, and has generated enthusiastic response from doctors and extreme satisfaction from patients and pharmacists.

The digital prescription solution is able to save 40 seconds of each medical interaction. The automation of the prescriptions signing process allows doctors to improve the way they supervise and follow up with patients, along with a better handling of each patient's disease treatment.

Unlike the hand written signature prescriptions that are also eligible for forgery, security mechanisms in the Clalit Services e-Prescribing solution provides a significant barrier for forging prescriptions