הגשת מכרזים עם כרטיס חכם

הגשת מכרזים עם כרטיס חכם והחתימה האלקטרונית המאושרת של קומסיין למשרד הביטחון המאפשרת ודאות בזיהוי ואימות הספק.