ניהול מתן ערבות דיגיטלית? רק עם הפתרונות של קומסיין!

ערבויות דיגיטליות

הדרישה להפיכת התהליך לדיגיטלי

כחלק ממהפכת הדיגיטל בשירותים הפיננסיים לתושבי ישראל, גם התהליך של מתן ערבות בנקאית נדרש להפוך להליך דיגיטלי. השינויים וההתאמות דרשו מהגופים הפיננסיים המתחייבים להנפיק ערבויות, להיערך מבחינה טכנולוגית לביצוע הפעולה לאור דרישת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל כי יינתן דגש לניהול הסיכונים הייחודיים בתהליך:

  • Integrity – יצירת בקרות למניעת פגיעה בשלמות הקובץ הדיגיטלי, וזאת כדי לדאוג לוודאות מהימנות הערבות.
  • Privacy – יצירת בקרות למניעת פגיעה בסודיות ובהגנת הפרטיות של המבקשים את הערבות.
  • Identification & Authentication – יצירת בקרות המאפשרות לזהות את הגוף המתחייב לערבות, ולאמת כי אכן הנפיק את הערבות.