דף הבית » מה זה בכלל חתימה אלקטרונית?

מה זה בכלל חתימה אלקטרונית?

קומסיין הינה גורם מאשר לחתימה אלקטרונית בתוקף רישיון שהוענק לחברה על ידי משרד המשפטים בפברואר 2003. בעמוד זה תמצאו מידע על חוק החתימה האלקטרונית ופרטים חשובים נוספים. Comsign הינה מובילת הדגל בנושא החיתום האלקטרוני, מרבית הארגונים הגדולים בארץ משתמשים בשירותיה. בין לקוחותיה נמנים: ספקי משרד הביטחון, משרדים ממשלתיים, הנהלת בתי המשפט ושופטיהם, לשכת עורכי הדין, הרשות לניירות ערך, חברות התקשורת ועוד.

מהי חתימה אלקטרונית מאובטחת ?

חתימה אלקטרונית מאובטחת הינו קוד ייחודי לבעל אמצעי החתימה אשר חותם על קובץ מוצפן (HASH FILE), המצורף למסמך המקורי.  כך מתאפשר זיהוי של שולח המסמך ומבטיח את שלמות התוכן המקורי של המסמך.

מדוע נחקק חוק החתימה האלקטרונית?  

השימוש הגובר באינטרנט ובאמצעים אחרים של תקשורת אלקטרונית מחייב להתאים את ספר החוקים למציאות החדשה. אחד התנאים המרכזיים להצלחה במשימה זו הנו הסדרת מעמדה ותוקפה של החתימה האלקטרונית. הכנסת נענתה לאתגר ע"י חקיקת חוק חתימה אלקטרונית התשס"א – 2001 (להלן: "החוק") אשר נכנס לתוקפו ביום 4 אוקטובר 2001. מטרתו העיקרית של החוק הנה להגביר את הוודאות ביחס לתוקפם ומעמדם של מסרים החתומים באופן אלקטרוני.

סוגי חתימות אלקטרוניות:

כרטיסים חכמים | קורא כרטיס חכם

חתימה אלקטרונית מוגדרת ע"י החוק כ-"חתימה שהנה מידע אלקטרוני או סימן אלקטרוני, שהוצמד או שנקשר למסר אלקטרוני".  בתחומי הגדרה זו נכללות צורות רבות ומגוונות של חתימות אלקטרוניות שאינן מספקות בהכרח אפשרות לזיהוי החותם או לווידוא שלמותו של המסר החתום ולכן לא נקבעו בחוק תוצאות משפטיות לשימוש בחתימה מסוג זה.

סוג בטוח יותר של חתימה אלקטרונית הנו חתימה אלקטרונית מאובטחת המופקת ע"י אמצעי חתימה וניתנת לאימות ע"י  אמצעי לאימות חתימה. בתמצית, אלו הם צמד מפתחות שקיים ביניהם קשר ייחודי, כאשר אמצעי החתימה הנו מפתח פרטי אשר אמור להישמר בסוד ע"י בעליו ואילו האמצעי לאימות חתימה הנו מפתח ציבורי אשר ניתן לפרסמו ברבים.

על מנת שחתימה אלקטרונית תוכל להיחשב כחתימה מאובטחת עליה לעמוד בתנאים שנקבעו בסעיף 1 לחוק והמפורטים להלן:

  • היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה.
  • היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה.
  • היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה.
  • היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה.

תנאים אלו נועדו להבטיח את אפשרותו של מקבל המסר החתום לזהות את  החותם מתוך החתימה, לקשור בין החותם ובין האמצעי לאימות החתימה ולוודא את שלמותו של המסר החתום בעזרת האמצעי לאימות חתימה. כפועל יוצא מרמת הוודאות המשופרת של החתימה המאובטחת נקבע בסעיף 3 לחוק כי חתימה זו תהיה קבילה בכל הליך משפטי כראיה לכאורה שהחתימה היא של בעל אמצעי החתימה והמסר האלקטרוני הוא זה שנחתם ע"י בעל אמצעי החתימה.

חסרונה של החתימה המאובטחת טמון בחוסר האפשרות של מקבל המסר החתום לדעת כי אכן החתימה היא מאובטחת.  לפיכך החוק מציע לצרף לחתימה זו אישור כי היא מאובטחת ומגדיר סוג נוסף של חתימה אלקטרונית הקרוי חתימה אלקטרונית מאושרת.

החתימה המאושרת

הנה חתימה מאובטחת שאליה ניתן לצרף תעודה אלקטרונית שהונפקה ע"י גורם מאשר- גורם מהימן שנרשם לפי החוק – ומאפשרת לאמת בעזרתה לדעת כי החתימה היא מאובטחת.

החוק מטיל על הגורמים המאשרים דרישות קפדניות על מנת להבטיח את מהימנותם ואת אמינות התעודות המונפקות על ידם. הודות לוודאות הגבוהה שמספקת החתימה המאשרת נקבע בסעיף 2 לחוק כי סוג זה של חתימה אלקטרונית כשר למילוי דרישת חתימה לפי חיקוק פרט לדרישות מסוימות שהוחרגו בתוספת הראשונה לחוק.
Comsign הינה הגורם המאשר המוביל בישראל המנפיק חתימה אלקטרונית מאושרת לאזרחי המדינה ובעלי זכות חתימה במאות אלפי ארגונים ועסקים בישראל.

חדשות קומסיין

חתימה דיגיטלית למחשב
הגשת דוחות כספיים ומאזנים שנתיים
מה זה ייפוי כוח מתמשך
נדלן Online לעורכי דין
שיפור ניהול כספים בעזרת חשבונית דיגיטלית
חתימות דיגיטליות על טפסים - יעילות, אבטחה וחסכון