מדריך התקנת דרייברים

מדריך התקנת דרייברים לתחילת עבודה עם כרטיס חכם קומסיין או עם החתימה הדיגיטלית המאושרת מבית קומסיין.

עבודה עם הכרטיס החכם של קומסיין נמצאת בכל פורטלי הממשלה, עם חברות הגדולות במשק למטרות הזדהות בטוחה וחתימה דיגיטלית מאושרת אונליין

מדריך התקנת דרייברים