הנפקת תעודה אלקטרונית לאדריכלים

מסמכים נדרשים לצורך הנפקה או חידוש תעודה

לצורך הנפקה או חידוש תעודה יש לתאם הגעה מראש בטלפון 03-6443620 שלוחה 1.

שעות הפעילות הן בימים א'-ה' בין השעות 08:30-18:00.

יש להגיע עם המסמכים הבאים

עוסק מורשה:

 • תעודת זהות מקורית וספח – האחרונה שהונפקה
 • רישיון נהיגה ישראלי בתוקף או דרכון בתוקף – מקוריים הכוללים תמונה
 • צילום ת.ז. כולל ספח + צילום רישיון הנהיגה או הדרכון
 • טופס מלא לעוסק מורשהאין לחתום על הטופס, החתימה נעשית בנוכחות נציג Comsign

חברה בע"מ:

 • תעודת זהות מקורית וספח – האחרונה שהונפקה
 • רישיון נהיגה ישראלי בתוקף או דרכון בתוקף – מקוריים הכוללים תמונה
 • צילום ת.ז. כולל ספח + צילום רישיון הנהיגה או הדרכון
 • צילום או תעודת התאגדות (רשם החברות/רשם העמותות- שינוי שם במידה ויש) ממשרד המשפטים
 • חתימה עו"ד על טופס 4 (חתימה + חותמת) – אין צורך בחתימה מקורית
 • טופס הרשמה וטופס הסכם מנוי מלאיםאין לחתום על הטופס, החתימה נעשית בנוכחות נציג Comsign

לתשומת ליבך,

 • במקרה של חידוש יש להביא את הכרטיס הישן
 • ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי (פרט לכרטיס דיינרס), צ'ק לפקודת קומסיין בע"מ או באמצעות מזומן.