חשבונית דיגיטלית/ ירוקה

חשבונית דיגיטלית עם שרת חיתום