למעבר להוראות התקנה, אנא בחר את השימוש הרלוונטי:

כרטיס חכם ג'מלטו

התקנת דרייבר לכרטיס חכם/ טוקן מסוג Gemalto

*מאופיין בכיתוב VER 2.0 על גב הכרטיס

התקנת כרטיס Athena

התקנת דרייבר לכרטיס חכם/ טוקן מסוג Athena

*ללא הכיתוב VER 2.0 על גב הכרטיס