דף הבית » דיווחים באמצעות הכרטיס החכם

דיווחים באמצעות הכרטיס החכם

הכרטיס החכם של קומסיין כולל אמצעי זיהוי חכם וחתימה אלקטרונית, מאפשר דיווח מקוון למע"מ, לרשות לניירות ערך, למשרד הפנים ועוד.

דיווח למע"מ

דיווחים באמצעות הכרטיס החכם מול מערכות שונות

שער עולמי – חסכון בנייר

 שער עולמי

עמילי מכס? פקידי מס? סוחרי חוץ העוסקים בייבוא וייצוא? בלדרי שילוח בינלאומיים? בקרוב לא תצטרכו להתנהל עם מסמכים מודפסים. נכון, הדבר נשמע אוטופי, ולא כל כך קרוב לתחום כה רשמי כמו משלח ידיכם, אך בעידן המודרני הוא קרוב מאד ליישום, ויש לו אפילו שם – מערכת "שער עולמי".

מערכת שער עולמי היא מערכת המאפשרת ארכוב מלא של מסמכי תעודה, אישורי מכס, מסמכי ספירת מלאי, ותעודות משלוח וקליטת סחורה – במסופי המחשב, תוך אימות ברמה שלא היתה יכולה להיות מושגת כשהמסמך מודפס.

כיצד מאמתים מסמכים ותעודות ללא חתימת כתב יד של החותם?

בשתי מילים – חתימה אלקטרונית. בשלוש מילים – חתימה מאובטחת ומאושרת. באמצעות החתימה שלנו, ומתוקף ההסמכה של משרד המשפטים אשר ניתנה לה להיות הגוף שאחראי לוודא את זהויות בעלי החתימה, הזיהוי עם חתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת מעניק 100% בטחון, וערב לכך שעשיתם את הדבר הנכון.

החתימה שלנו מאפשרת גם חתימה על מכרזים של משרדי ממשלה, הגשת טפסים חתומים למע"מ, חתימה על חוזים והסכמים ועוד.

 היתרון של יישום שער עולמי על פני חתימה ידנית

כיום הכל מתנהל במשלוח פקסים וניירות. חתימה על גבי פקס ניתנת לזיוף ואינה בהכרח מעידה כי מי ששמו מופיע על גבי הטופס – הוא אכן החותם.

חתימה אלקטרונית מונעת זיופים והונאות מכס.

בנוסף, החתימה חוסכת הדפסה, חתימה ידנית ושליחת פקסים – חיסכון של זמן וכסף

וכל זאת בתנאי שקיימת ברשות החותם – תוכנת חתימה מתאימה על גבי כל סוגי המסמכים.

רישוי זמין – מערכת המפיקה אישורי תכנון ובנייה מקוונים וחתומים

מנהל התכנון- רישוי זמין

מערכת רישוי זמין הינה מערכת מידע ייעודית של משרד הפנים אשר מטרתה לאפשר הגשה ממוחשבת ומקוונת של בקשות להיתרי בנייה בעיריות ובמועצות המקומיות וביצוע ניהול ומעקב של כלל המרכיבים הכרוכים בהיתרים אלו, בקרב משררדי הממשלה, הרשויות המקומיות, גורמים מאשרים ועורכי הבקשות.

המערכת מלווה את כלל שלבי הרישוי, החל מפתיחת תיק וקבלת המידע, דרך הגשת הבקשה להיתר הבניה קבלת תגובות ממהנדס הרשות, מפקידי הרישוי, ממכון הבקרה ומגורמים מאשרים אחרים וכלה בניהול ובקרה על שלבי הביצוע של המבנה על כלל השלבים והאישורים הנדרשים עד לקבלת תעודת גמר. כל השלבים הללו יבוצעו באופן מקוון.

זירוז תהליכי האישור:

מעבר לחיסכון נייר, ישנה גם יעילות בעבודה של היחידות הסטטוטוריות השונות הנוגעות למערכת רישוי זמין. הארכוב של המסמכים ואיתורם מתוכו הרבה יותר פשוט משהיה בעבר, כשהכל עגון במסמכים מודפסים.

כיצד מתורגמת מערכת רישוי זמין להצלחת העוסקים במלאכת הרישוי והבנייה?

היעדר התלות במסמכים הופך את העבודה ליעילה הרבה יותר: גם נחסך מקום במשרדים של הוועדה לתכנון ובנייה, וגם הטיפול בכל מסמך ומסמך הרבה יותר קל והרבה יותר שיטתי.

אז מה עליכם לעשות בכדי ליהנות משרות זה?

בכדי להגיש בקשה במערכת רישוי זמין עליכם לגשת למשרדי חברת קומסיין בת"א או חיפה או ירושלים או באר שבע (או לזמן את נציגי קומסיין להנפקה פרטית במשרד בתשלום), להצטייד בכרטיס החכם ובקורא החכם של קומסיין. כל התהליך של הגשת בקשות יתבצע באופן אלקטרוני, באמצעות הכרטיס שיאפשר גישה למערכת הממוחשבת ויחסוך לכם את הצורך בביקור בלשכת התכנון וההנדסה העירונית ובהדפסת המסמכים.

דיווח למע"מ

200px-Rashut_HaMisim.svg

במסגרת הרפורמה בדיווח מפורט למע"מ ובהתאם לתיקון 37 לחוק מע"מ, יורחב מעגל החייבים בדיווח מפורט למע"מ החל מחודש ינואר 2011 לגבי עוסקים, מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ויותר וכן מוסדות כספיים.

כפועל יוצא, העוסקים שיצטרפו למעגל החייבים בדיווח המפורט החל מינואר 2011 הינם עוסקים שמתקיים בהם אחד (או יותר) מהקריטריונים הבאים, כדלהלן:

 1. כל העוסקים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי גבוה מ – 1.5 מיליון ש"ח (ללא תלות בשיטת ניהול החשבונות).
 2. כל עוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים (ללא תלות בגובה מחזור עסקאותיהם).

לצורך הדיווח יש להצטייד בחתימה דיגיטלית מאושרת אשר מונפקת על ידי חברת קומסיין- גורם מאשר לחתימות אלקטרוניות מאושרות, ברישיון משרד המשפטים, למעלה מ-10 שנים.

העברת הדיווח תתבצע בצורה מקוונת דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים על ידי העלאת דו"ח מיוחד שהוגדר לצורך זה.

עד כה הונפקו למעלה מ 70,000 חתימות לפרוייקט זה.
מעבר לשימוש בחתימה לצורך דיווחי מע"מ ניתן לחתום על מסמכי אופיס ומיילים וכן על קבצי PDF (מותנה ברכישת תוכנה נוספת).
חברות רבות עוברות מהפך לקראת עולם ללא נייר ומנהלות את ההתכתבות הפנים ארגונים באמצעות מסמכים חתומים דיגיטלית.

לחץ כאן לקבלת מידע בנושא דיווח מע"מ באופן מקוון 

מגנ"א

isa2

מגנ"א (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) הינה מערכת מאובטחת של הרשות לניירות ערך המאפשרת קליטה והפצה, דרך רשת האינטרנט, של כל הדיווחים הנדרשים מן הגופים המדווחים לרשות.
הרשות לניירות ערך מחייבת כל משתמש במערכת להשתמש בחתימה אלקטרונית אשר הונפקה ע"י גורם מאשר (קומסיין) וחסמה את האפשרות לקבל ניירת מהמדווחים.

מגנ"א קולטת את כל סוגי הדיווחים הקבועים כיום בחוק ניירות ערך ונוגעים לתאגידים המדווחים: תשקיפים, דוחות כספיים תקופתיים, דוחות כספיים ביניים, דוחות מיידיים, דוחות על שינוי באחזקות בעלי עניין, דוחות על הקצאות פרטיות, מפרטי הצעות רכש, דוחות על עסקאות עם בעלי שליטה וכיוצא באלה.
כמו כן קולטת מגנ"א מסמכים לא פומביים, כגון טיוטות תשקיפים והתכתבות אחרת בין המדווחים לבין הרשות.

החיסכון האדיר בנייר והסדר שנוצר עם הסתגלות הלקוחות למערכת מוערך מוערך במאות אלפי שקלים לחברות המדווחות ולרשות עצמה.

חברת קומסיין הינה הגורם המאשר היחיד לחתימות אלקטרוניות מאושרות, ברישיון משרד המשפטים, שמנפיק חתימות למנהלים בחברות ציבוריות.

תהיל"ה

Mimshal_logo

משרד האוצר מאפשר לציבורים שונים להתחבר לשרותי המשרד באמצעות כרטיס ובו אמצעי זיהוי חכם וחתימה אלקטרונית.

השרות מבוצע על ידי חברת קומסיין כקבלן של משרד האוצר.
הכרטיס נושא את פרטי המנוי והתוכן משולב בכרטיס על ידי חברת קומסיין.
ניתן לקבל את הכרטיס במשרדי קומסיין.

מה מאפשר הכרטיס הכולל חתימה אלקטרונית?

 • דיווחים חתומים לאגף שוק ההון של משרד האוצר לגופים פינססים, כגון קופות גמל
  וחברות ביטוח
 • דיווחים חתומים לפרויקט מרכבה של החשב הכללי על ידי עמותות
 • דיווחים חתומים של קבלנים למשרד הפנים
 • דיווחים חודשיים של קבטים הפועלים במוסדות חינוך למשטרה
 • דוחות מעמ ומס הכנסה חודשיים של נישומים לאגף המיסים לצורך תשלום מיסים
 • דיווחים של עמילי מכס למכס לצורך שיחרור סחורות

מכון התקנים

809

מכון התקנים הישראלי הינו גוף מקצועי המבטיח את איכות, בטיחות ותקינות המוצרים בהם משתמש כל אחד מאיתנו. אחד מתפקידי המכון, המוגדר בחוק, הנו מתן אישורי תקן לטובין מיובאים טרם התרתם לשיווק ולמכירה בארץ. היקף הבדיקות של הטובין המיובאים הנו גדול ומהווה את אחד מתחומי העשייה המרכזיים במכון.

בשנים האחרונות התמקד מכון התקנים בפיתוח המערך הממוחשב (מיטב/מסלול) התומך בתהליך אישור טובין מיובאים, עפ"י צו ייבוא חופשי, החל משלב קליטת הבקשה וכלה בקבלת אישור ת"ר. מערך זה מייתר את הצורך בהעברת בקשות על צרופותיהם באמצעות הפקס.

המערך הממוחשב מאפשר, באמצעות טופס אינטרנטי אינטראקטיבי, לשלוח את ה"בקשה" על צרופותיה באופן מונחה בטוח ומהיר, ללא עבודת ניירת נוספת. המערכת שלנו תעדכן אתכם כל העת ובאופן מיידי בסטאטוס ה"בקשה" על ידי מערכת מסלול, תוך שליחת הודעות אישיות לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

על מנת לעבוד במערכת מסלול, יש להצטייד בכרטיס חכם, הכולל חתימה אלקטרונית מאושרת כחוק, המיועד למערכת מסלול בממשל זמין.

החברה היחידה המוסמכת היום בישראל להנפיק כרטיסים חכמים נושאי חתימה אלקטרונית מאושרת לצורך עבודה במערכת מסלול היא חברת קומסיין.

דיווח למשרד התחבורה

logo_tachbura(2)

קומסיין בשיתוף משרד התחבורה מבצעת פרוייקט הנפקת כרטיסים חכמים לאופטימטריסטים.

במסגרת הפרוייקט יונפקו כרטיסים חכמים שיאפשרו לאופטימטריסטים המבצעים בדיקות ראייה לנהגים להעביר דיווחים על תוצאות הבדיקות האמצעות האינטרנט למשרד התחבורה.

דיווחים באמצעות הכרטיס החכם – שער עולמי

עמילי מכס? פקידי מס? סוחרי חוץ העוסקים בייבוא וייצוא? בלדרי שילוח בינלאומיים? למה להתנהל עם מסמכים מודפסים?? נכון, הדבר נשמע אוטופי, ולא כל כך קרוב לתחום כה רשמי אך בעידן הדיגיטלי הוא ישים ויש לו אפילו שם – מערכת "שער עולמי".

מערכת שער עולמי היא מערכת המאפשרת ארכוב מלא של מסמכי תעודה, אישורי מכס, מסמכי ספירת מלאי, ותעודות משלוח וקליטת סחורה – במסופי המחשב, תוך אימות ברמה שלא היתה יכולה להיות מושגת כשהמסמך מודפס.

כיצד מאמתים מסמכים ותעודות ללא חתימת כתב יד של החותם?

בשתי מילים – חתימה אלקטרונית. בשלוש מילים – חתימה מאובטחת ומאושרת. באמצעות החתימה שלנו, ומתוקף ההסמכה של משרד המשפטים אשר ניתנה לה להיות הגוף שאחראי לוודא את זהויות בעלי החתימה, הזיהוי עם חתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת מעניק 100% בטחון, וערב לכך שעשיתם את הדבר הנכון.

החתימה שלנו מאפשרת גם חתימה על מכרזים של משרדי ממשלה, הגשת טפסים חתומים למע"מ, חתימה על חוזים והסכמים ועוד.

 היתרון של יישום שער עולמי על פני חתימה ידנית

כיום הכל מתנהל במשלוח פקסים וניירות. חתימה על גבי פקס ניתנת לזיוף ואינה בהכרח מעידה כי מי ששמו מופיע על גבי הטופס – הוא אכן החותם.

חתימה אלקטרונית מונעת זיופים והונאות מכס.

בנוסף, החתימה חוסכת הדפסה, חתימה ידנית ושליחת פקסים – חיסכון של זמן וכסף

וכל זאת בתנאי שקיימת ברשות החותם – תוכנת חתימה מתאימה על גבי כל סוגי המסמכים.

דיווחים באמצעות הכרטיס החכם- רישוי זמין, מערכת המפיקה אישורי תכנון ובנייה מקוונים וחתומים

מערכת רישוי זמין הינה מערכת מידע ייעודית של משרד הפנים אשר מטרתה לאפשר הגשה ממוחשבת ומקוונת של בקשות להיתרי בנייה בעיריות ובמועצות המקומיות וביצוע ניהול ומעקב של כלל המרכיבים הכרוכים בהיתרים אלו, בקרב משררדי הממשלה, הרשויות המקומיות, גורמים מאשרים ועורכי הבקשות.

המערכת מלווה את כלל שלבי הרישוי, החל מפתיחת תיק וקבלת המידע, דרך הגשת הבקשה להיתר הבניה קבלת תגובות ממהנדס הרשות, מפקידי הרישוי, ממכון הבקרה ומגורמים מאשרים אחרים וכלה בניהול ובקרה על שלבי הביצוע של המבנה על כלל השלבים והאישורים הנדרשים עד לקבלת תעודת גמר. כל השלבים הללו יבוצעו באופן מקוון.

זירוז תהליכי האישור:

מעבר לחיסכון נייר, ישנה גם יעילות בעבודה של היחידות הסטטוטוריות השונות הנוגעות למערכת רישוי זמין. הארכוב של המסמכים ואיתורם מתוכו הרבה יותר פשוט משהיה בעבר, כשהכל עגון במסמכים מודפסים.

כיצד מתורגמת מערכת רישוי זמין להצלחת העוסקים במלאכת הרישוי והבנייה?

היעדר התלות במסמכים הופך את העבודה ליעילה הרבה יותר: גם נחסך מקום במשרדים של הוועדה לתכנון ובנייה, וגם הטיפול בכל מסמך ומסמך הרבה יותר קל והרבה יותר שיטתי.

אז מה עליכם לעשות בכדי ליהנות משרות זה?

בכדי להגיש בקשה במערכת רישוי זמין עליכם לגשת למשרדי חברת קומסיין בת"א או חיפה או ירושלים או באר שבע (או לזמן את נציגי קומסיין להנפקה פרטית במשרד בתשלום), להצטייד בכרטיס החכם ובקורא החכם של קומסיין. כל התהליך של הגשת בקשות יתבצע באופן אלקטרוני, באמצעות הכרטיס שיאפשר גישה למערכת הממוחשבת ויחסוך לכם את הצורך בביקור בלשכת התכנון וההנדסה העירונית ובהדפסת המסמכים.

דיווחים באמצעות הכרטיס החכם – דיווח למע"מ

במסגרת הרפורמה בדיווח מפורט למע"מ ובהתאם לתיקון 37 לחוק מע"מ, יורחב מעגל החייבים בדיווח מפורט למע"מ החל מחודש ינואר 2011 לגבי עוסקים, מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ויותר וכן מוסדות כספיים.

כפועל יוצא, העוסקים שיצטרפו למעגל החייבים בדיווח המפורט החל מינואר 2011 הינם עוסקים שמתקיים בהם אחד (או יותר) מהקריטריונים הבאים, כדלהלן:

 1. כל העוסקים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי גבוה מ – 1.5 מיליון ש"ח (ללא תלות בשיטת ניהול החשבונות).
 2. כל עוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים (ללא תלות בגובה מחזור עסקאותיהם).

לצורך הדיווח יש להצטייד בחתימה דיגיטלית מאושרת אשר מונפקת על ידי חברת קומסיין- גורם מאשר לחתימות אלקטרוניות מאושרות, ברישיון משרד המשפטים, למעלה מ-10 שנים.

העברת הדיווח תתבצע בצורה מקוונת דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים על ידי העלאת דו"ח מיוחד שהוגדר לצורך זה.

עד כה הונפקו למעלה מ 70,000 חתימות לפרוייקט זה.
מעבר לשימוש בחתימה לצורך דיווחי מע"מ ניתן לחתום על מסמכי אופיס ומיילים וכן על קבצי PDF (מותנה ברכישת תוכנה נוספת).
חברות רבות עוברות מהפך לקראת עולם ללא נייר ומנהלות את ההתכתבות הפנים ארגונים באמצעות מסמכים חתומים דיגיטלית.

לחץ כאן לקבלת מידע בנושא דיווח מע"מ באופן מקוון 

דיווחים באמצעות הכרטיס החכם- מגנ"א

מגנ"א (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) הינה מערכת מאובטחת של הרשות לניירות ערך המאפשרת קליטה והפצה, דרך רשת האינטרנט, של כל הדיווחים הנדרשים מן הגופים המדווחים לרשות.
הרשות לניירות ערך מחייבת כל משתמש במערכת להשתמש בחתימה אלקטרונית אשר הונפקה ע"י גורם מאשר (קומסיין) וחסמה את האפשרות לקבל ניירת מהמדווחים.

מגנ"א קולטת את כל סוגי הדיווחים הקבועים כיום בחוק ניירות ערך ונוגעים לתאגידים המדווחים: תשקיפים, דוחות כספיים תקופתיים, דוחות כספיים ביניים, דוחות מיידיים, דוחות על שינוי באחזקות בעלי עניין, דוחות על הקצאות פרטיות, מפרטי הצעות רכש, דוחות על עסקאות עם בעלי שליטה וכיוצא באלה.
כמו כן קולטת מגנ"א מסמכים לא פומביים, כגון טיוטות תשקיפים והתכתבות אחרת בין המדווחים לבין הרשות.

החיסכון האדיר בנייר והסדר שנוצר עם הסתגלות הלקוחות למערכת מוערך מוערך במאות אלפי שקלים לחברות המדווחות ולרשות עצמה.

חברת קומסיין הינה הגורם המאשר היחיד לחתימות אלקטרוניות מאושרות, ברישיון משרד המשפטים, שמנפיק חתימות למנהלים בחברות ציבוריות.

*משתמשי Mac שימו לב, שימוש בכרטיס החכם לצורך דיווחים דרך מערכת מגנ"א אינו אפשרי למשתמי מערכת הפעלה macOS, אלא למשתמשי Windows בלבד.

דיווחים באמצעות הכרטיס החכם- תהיל"ה

משרד האוצר מאפשר לציבורים שונים להתחבר לשרותי המשרד באמצעות כרטיס ובו אמצעי זיהוי חכם וחתימה אלקטרונית.

השרות מבוצע על ידי חברת קומסיין כקבלן של משרד האוצר.
הכרטיס נושא את פרטי המנוי והתוכן משולב בכרטיס על ידי חברת קומסיין.
ניתן לקבל את הכרטיס במשרדי קומסיין.

מה מאפשר הכרטיס הכולל חתימה אלקטרונית?

– דיווחים חתומים לאגף שוק ההון של משרד האוצר לגופים פינססים, כגון קופות גמל
וחברות ביטוח
– דיווחים חתומים לפרויקט מרכבה של החשב הכללי על ידי עמותות
– דיווחים חתומים של קבלנים למשרד הפנים
– דיווחים חודשיים של קבטים הפועלים במוסדות חינוך למשטרה
– דוחות מעמ ומס הכנסה חודשיים של נישומים לאגף המיסים לצורך תשלום מיסים
– דיווחים של עמילי מכס למכס לצורך שיחרור סחורות

דיווחים באמצעות הכרטיס החכם- מכון התקנים

מכון התקנים הישראלי הינו גוף מקצועי המבטיח את איכות, בטיחות ותקינות המוצרים בהם משתמש כל אחד מאיתנו. אחד מתפקידי המכון, המוגדר בחוק, הנו מתן אישורי תקן לטובין מיובאים טרם התרתם לשיווק ולמכירה בארץ. היקף הבדיקות של הטובין המיובאים הנו גדול ומהווה את אחד מתחומי העשייה המרכזיים במכון.

בשנים האחרונות התמקד מכון התקנים בפיתוח המערך הממוחשב (מיטב/מסלול) התומך בתהליך אישור טובין מיובאים, עפ"י צו ייבוא חופשי, החל משלב קליטת הבקשה וכלה בקבלת אישור ת"ר. מערך זה מייתר את הצורך בהעברת בקשות על צרופותיהם באמצעות הפקס.

המערך הממוחשב מאפשר, באמצעות טופס אינטרנטי אינטראקטיבי, לשלוח את ה"בקשה" על צרופותיה באופן מונחה בטוח ומהיר, ללא עבודת ניירת נוספת. המערכת שלנו תעדכן אתכם כל העת ובאופן מיידי בסטאטוס ה"בקשה" על ידי מערכת מסלול, תוך שליחת הודעות אישיות לכתובת הדואר האלקטרוני שלכם.

על מנת לעבוד במערכת מסלול, יש להצטייד בכרטיס חכם, הכולל חתימה אלקטרונית מאושרת כחוק, המיועד למערכת מסלול בממשל זמין.

החברה היחידה המוסמכת היום בישראל להנפיק כרטיסים חכמים נושאי חתימה אלקטרונית מאושרת לצורך עבודה במערכת מסלול היא חברת קומסיין.

דיווחים באמצעות הכרטיס החכם – משרד התחבורה

קומסיין בשיתוף משרד התחבורה מבצעת פרוייקט הנפקת כרטיסים חכמים לאופטימטריסטים.

במסגרת הפרוייקט יונפקו כרטיסים חכמים שיאפשרו לאופטימטריסטים המבצעים בדיקות ראייה לנהגים להעביר דיווחים על תוצאות הבדיקות האמצעות האינטרנט למשרד התחבורה.