בדיקת תקפות חתימה דיגטלית על PDF

העלו מסמך PDF חתום בחתימה דיגיטלית ותוכלו לבדוק את תקפות החתימה בשניות ובחינם!

לחצו על הכפתור, העלו קובץ וגלו האם החתימה חוקית.

 

שם החותםתעודת זהות החותםתאריך ושעת החתימהתקף עדסטאטוספרטים
תעודה מאושרת
שם חברה
מספר חברה
סוג / תפקיד
הונפק ע"י
גורם מאשר
ארץ
תאריך ושעת הנפקת התעודה
שינוי במסמך
שגיאות במסמך
אלגוריתם בו נחתם המסמך
תעודה מבוטלת
שם שדה החתימה
אושר ע"י אדובי
אושר ע"י מיקרוסופט
אושר ע"י מוזילה