משרד החינוך כרטיסים חכמים

משרד החינוך לקוחות קומסיין כרטיס חכם וחתימה דיגיטלית מאושרת