חברת חשמל כרטיס חכם

לקוח חברת חשמל משתמשים בכרטיס החכם של קומסיין