לקוח חברת חשמל משתמשים בכרטיס החכם של קומסיין

חברת חשמל