כרטיס חכם _ אלעל

לקוח אלעל משתמש בכרטיס החכם והחתימה הדיגיטלית של קומסיין