לקוח אלעל משתמש בכרטיס החכם והחתימה הדיגיטלית של קומסיין

אלעל