להחתמת נמענים בסמס או במייל, בתהליך מבוקר, יעיל ונוח