חתימה של מספר נמענים, החתמת תיקייה שלמה בקליק ועוד