שרת חתימות דיגיטליות לשליחה אוטומטית של חשבוניות דיגיטליות ומסמכים חתומים דיגיטלית