כך נראה החותם כשחותמים עם החתימה הדיגיטלית של קומסיין