עוברים להנפיק טפסי 101 באופן חסכוני, דיגיטלי ומאושר