לאומי עושים שימוש בפתרונות החתימה הדיגיטלית של קומסיין