מאוחדת משתמשים בכרטיס החכם של קומסיין למרשמים אלקטרוניים